lịch sử việt nam

Trang Chính

lịch sử việt nam suy tôn tổng thống ngô đình diệm, honoring our president ngo dinh diem

Lịch Sử Việt-Nam | Chung quanh bài hát suy tôn Ngô tổng thống và nhìn lại lịch sử Việt Nam(**)

________

 

USA and VNCH Flag, Quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa

@@@

Vì Danh-Dự Dân-Tộc, Chống Tàu cộng
Vì Tương-Lai Đất Nước Chống Việt cộng

@@@

Beijing 2022 Genocide Olympics

Hoa Kỳ Nhật Ký_Cập nhật: 204 dân cử từ nhiều tiểu bang viết thư kêu gọi tái kiểm phiếu cho 50 tiểu bang

http://www.truclamyentu.asia/anti-deep-state/maga_204-dan-bieu-ky-ten-doi-tai-kiem-phieu-tren-50-tieu-bang.html

Hoa Kỳ Nhật Ký | Tin mới | Tin nóng | Thời Sự Tổng Hợp Lưu Trữ 02.2022

Thi Nhân lược dịch theo Wendy Rogers.Org (February 10, 2022)

MEMORANDUM FOR RECORD
February 10, 2022

https://wendyrogers.org/update-204-legislators-from-multiple-states-write-a-letter-calling-for-a-50-state-audit/

Download Original PDF

Thư đến công dân Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ,

Chúng tôi, các nhà lập pháp tiểu bang của Hoa Kỳ được trao quyền lực theo Hiến pháp Hoa Kỳ (Điều 2 Mục 1 Khoản 2) để giám sát cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Nó đã thu hút sự chú ý của chúng tôi từ việc kiểm toán 2,1 triệu lá phiếu ở Arizona được bổ sung bởi một loạt các phiếu bầu bị giấu kín ở Arizona, cũng như thông qua nhiều đánh giá dữ liệu khác nhau về việc bỏ phiếu của các chuyên gia độc lập; Rằng nước Mỹ của chúng ta đã phải chịu một cuộc bầu cử 2020 đầy tham nhũng.

Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng tất cả 50 tiểu bang cần phải được kiểm toán pháp y. Các cuộn cử tri nên được tái kiểm nhận để bảo đảm tính toàn vẹn trong tương lai của các cuộc bầu cử của chúng ta.

Nếu kết quả từ các biện pháp này chứng minh một cuộc bầu cử không chính xác đã được tổ chức, như đã thấy ở Arizona, và đang được rõ  ràng ở nhiều tiểu bang khác; sau đó, là chứng nhận của nhiều đại cử tri đã được thực hiện không đúng vào tháng 1 năm 2021 của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 năm 2020.

Chúng tôi kêu gọi mỗi tiểu bang chứng thực các đại cử tri, nơi nó đã được chứng minh các cuộc bầu cử đã được chứng nhận sớm và không chính xác.

Nếu có thông tin cho rằng ông Joe Biden sẽ nhận được ít hơn 270 phiếu đại cử tri, hoặc ông Donald Trump sẽ nhận được hơn 270 phiếu đại cử tri, thì chúng tôi kêu gọi Hạ viện Mỹ triệu tập và bỏ phiếu theo Hiến pháp Mỹ bằng một phiếu bầu cho mỗi bang để quyết định người chiến thắng hợp pháp của cuộc bầu cử theo quy trình hiến pháp lựa chọn đại cử tri.

Đây là nghĩa vụ lịch sử của chúng tôi để khôi phục tính toàn vẹn bầu cử của cuộc bỏ phiếu như là nền tảng của nền cộng hòa hiến pháp của chúng tôi.

Nếu chúng ta không có các cuộc bầu cử chính xác và công bằng, chúng ta không có một quốc gia.

Signed,
Senator Wendy Rogers, Arizona

 1. Senator Sonny Borrelli, Arizona
 2. Senator Kelly Townsend, Arizona
 3. Representative Mark Finchem, Arizona
 4. Representative Leo Biasiucci, Arizona
 5. Representative Joseph Chaplik, Arizona
 6. Representative Jacqueline Parker, Arizona
 7. Representative Brenda Barton, Arizona
 8. Representative Beverly Pingerelli, Arizona
 9. Representative Kevin Payne, Arizona
 10. Representative John Fillmore, Arizona
 11. Representative Jake Hoffman, Arizona
 12. Representative Judy Burges, Arizona
 13. Representative Ben Carpenter, Alaska
 14. Representative Christopher Kurka, Alaska
 15. Representative Kevin McCabe, Alaska
 16. Senator Lora Reinbold, Alaska
 17. Representative Tommy Hanes, Alabama
 18. Senator Alan Clark, Arkansas
 19. Senator Trent Garner, Arkansas
 20. Senator Gary Stubblefield, Arkansas
 21. Senator Dan Sullivan, Arkansas
 22. Representative Rick Beck, Arkansas
 23. Representative Mary Bently, Arkansas
 24. Representative Mark Lowery, Arkansas
 25. Representative Clint Penzo, Arkansas
 26. Representative Marcus Richmond, Arkansas
 27. Representative Brandt Smith, Arkansas
 28. Representative Ron Hanks, Colorado
 29. Representative Richard Holtorf, Colorado
 30. Representative Dave Williams, Colorado
 31. Representative Stephanie Luck, Colorado
 32. Representative Andres Pico, Colorado
 33. Senator Rob Sampson, Connecticut
 34. Representative Anthony Sabatini, Florida
 35. Representative Timothy Barr, Georgia
 36. Representative Charlice Byrd, Georgia
 37. Representative Beth Camp, Georgia
 38. Representative Sheri Gilligan, Georgia
 39. Representative Philip Singleton, Georgia
 40. Representative Jim Carlin, Iowa
 41. Representative Sandy Salmon, Iowa
 42. Representative Jeff Shipley, Iowa
 43. Representative Vito Barbieri, Idaho
 44. Representative Chad Christensen, Idaho
 45. Representative Terry Gestrin, Idaho
 46. Representative Priscilla Giddings, Idaho
 47. Representative Karey Hanks, Idaho
 48. Representative Mike Kingsley, Idaho
 49. Representative Ron Mendive, Idaho
 50. Representative Dorothy Moon, Idaho
 51. Representative Ron Nate, Idaho
 52. Representative Tammy Nichols, Idaho
 53. Representative Doug Okuniewicz, Idaho
 54. Representative John Jacob, Indiana
 55. Representative Curt Nisly, Indiana
 56. Senator Alicia Straub, Kansas
 57. Senator Mark Steffen, Kansas
 58. Representative Tatum Lee, Kansas
 59. Representative Trevor Jacobs, Kansas
 60. Representative Randy Garber, Kansas
 61. Representative Les Mason, Kansas
 62. Representative Rhonda Butler, Louisiana
 63. Representative Kathy Edmonston, Louisiana
 64. Representative Dodie Horton, Louisiana
 65. Representative Phillip Devillier, Louisiana
 66. Delegate Dan Cox, Maryland
 67. Delegate Mark Fisher, Maryland
 68. Delegate Jeff Ghrist, Maryland
 69. Representative Abigail Griffin, Maine
 70. 71. Representative Heidi Sampson, Maine
 71. Representative Peggy Jo Stanley, Maine
 72. Representative Steve Carra, Michigan
 73. Representative Daire Rendon, Michigan
 74. Representative Matt Maddock, Michigan
 75. Senator Bruce Anderson, Minnesota
 76. Senator Torrey Westrom, Minnesota
 77. Representative Steve Drazkowski, Minnesota
 78. Representative Glenn Gruenhagen, Minnesota
 79. Representative Shane Mekeland, Minnesota
 80. Representative Erik Mortensen, Minnesota
 81. Representative Jeremy Munson, Minnesota
 82. Representative John Poston, Minnesota
 83. Representative Mitch Boggs, Missouri
 84. Representative Jeff Coleman, Missouri
 85. Representative Derek Grier, Missouri
 86. Representative Ann Kelley, Missouri
 87. Representative Chris Sander, Missouri
 88. Representative Cheri Toalson-Reisch, Missouri
 89. Senator Michael McLendon, Mississippi
 90. Representative Steve Hopkins, Mississippi
 91. Representative Brady Williamson, Mississippi
 92. Senator Theresa Manzella, Montana
 93. Senator Cary Smith, Montana
 94. Senator Carl Glimm, Montana
 95. Senator Bob Brown, Montana
 96. Representative Steve Gunderson, Montana
 97. Representative Bob Phalen, Montana
 98. Representative Joe Read, Montana
 99. Representative Paul Fielder, Montana
 100. Representative Ed Hill, Montana
 101. Representative Mark Noland, Montana
 102. Representative Brad Tshida, Montana
 103. Representative Jerry Schillinger, Montana
 104. Representative Steven Galloway, Montana
 105. Representative Lola Sheldon-Galloway, Montana
 106. Senator Ted Alexander, North Carolina
 107. Senator Bob Steinburg, North Carolina
 108. Representative Jay Adams, North Carolina
 109. Representative Mike Clampitt, North Carolina
 110. Representative Edward Goodwin, North Carolina
 111. Representative Bobby Hanig, North Carolina
 112. Representative Kelly Hastings, North Carolina
 113. Representative Keith Kidwell, North Carolina
 114. Representative Donnie Loftis, North Carolina
 115. Representative Jeff McNeely, North Carolina
 116. Representative Tim Moffitt, North Carolina
 117. Representative Larry Pittman, North Carolina
 118. Representative David Rogers, North Carolina
 119. Representative Wayne Sassar, North Carolina
 120. Representative Mitchell Setzer, North Carolina
 121. Representative Harry Warren, North Carolina
 122. Representative Sam Watford, North Carolina
 123. Representative Donna McDowell White, North Carolina
 124. Senator Oley Larsen, North Dakota
 125. Representative Jeff Magram, North Dakota
 126. Representative Terry Jones, North Dakota
 127. Representative Robert Clements, Nebraska
 128. Representative Aidan Ankerberg, New Hampshire
 129. Representative Tina Harvey, New Hampshire
 130. Representative Richard Littlefield, New Hampshire
 131. Representative Charlie Melvin, New Hampshire
 132. Representative Terry Roy, New Hampshire
 133. Representative Paul Terry, New Hampshire
 134. Representative Tim Baxter, New Hampshire
 135. Assemblyman Jim Wheeler, Nevada
 136. Representative Jennifer Gross, Ohio
 137. Senator George Burns, Oklahoma
 138. Senator Jake Merrick, Oklahoma
 139. Senator Warren Hamilton, Oklahoma
 140. Senator Nathan Dahm, Oklahoma
 141. Representative Kevin McDugle, Oklahoma
 142. Representative Wendi Stearman, Oklahoma
 143. Representative Avery Frix, Oklahoma
 144. Senator Dennis Linthicum, Oregon
 145. Senator Kim Thatcher, Oregon
 146. Representative Lily Morgan, Oregon
 147. Representative Vikki Breece Iversson, Oregon
 148. Senator Doug Mastriano, Pennsylvania
 149. Representative Stephanie Borowicz, Pennsylvania
 150. Representative Russ Diamond, Pennsylvania
 151. Representative David Zimmerman, Pennsylvania
 152. Senator Elaine Morgan, Rhode Island
 153. Representative Justin Price, Rhode Island
 154. Representative Robert Quattrocchi, Rhode Island
 155. Senator Tom Corbin, South Carolina
 156. Senator Rex Rice, South Carolina
 157. Representative Stewart Jones, South Carolina
 158. Representative Ryan McCabe, South Carolina
 159. Representative RJ May, South Carolina
 160. Representative Vic Dabney, South Carolina
 161. Representative Bill Chumley, South Carolina
 162. Representative Mark Willis, South Carolina
 163. Representative Cal Forrest, South Carolina
 164. Representative Mike Burns, South Carolina
 165. Representative Steven Long, South Carolina
 166. Representative Josiah Magnuson, South Carolina
 167. Representative Ashley Trantham, South Carolina
 168. Representative John McCravy, South Carolina
 169. Representative Melissa Oremus, South Carolina
 170. Representative Julie Frye-Mueller, South Dakota
 171. Representative Taffy Howard, South Dakota
 172. Senator Janice Bowling, Tennessee
 173. Representative Bruce Griffey, Tennessee
 174. Representative Todd Warner, Tennessee
 175. Senator Bob Hall, Texas
 176. Representative Kyle Biederman, Texas
 177. Representative Jeff Cason, Texas
 178. Representative Bryan Slaton, Texas
 179. Representative Tony Tinderholt, Texas
 180. Representative Steve Toth, Texas
 181. Representative James White, Texas
 182. Representative Steve Christiansen, Utah
 183. Representative Phillip Lyman, Utah
 184. Representative Mike Petersen, Utah
 185. Representative Mike Schultz, Utah
 186. Representative Rob Sutherland, Washington
 187. Representative Brad Klippert, Washington
 188. Representative Vicki Kraft, Washington
 189. Representative Tim Ramthun, Wisconsin
 190. Delegate Guy Ward, West Virginia
 191. Delegate Roger Conley, West Virginia
 192. Delegate Joe Jeffries, West Virginia
 193. Delegate Dean Jeffries, West Virginia
 194. Delegate Riley Keaton, West Virginia
 195. Delegate Todd Longanacre, West Virginia
 196. Delegate Phil Mallow, West Virginia
 197. Delegate Pat McGeehan, West Virginia
 198. Delegate Tony Paynter, West Virginia
 199. Delegate Chris Phillips, West Virginia
 200. Senator Bo Biteman, Wyoming
 201. Representative Chuck Gray, Wyoming
 202. Representative Rachel Rodriguez-Williams, Wyoming
 203. Representative Dan Laursen, Wyoming

(The Freedom Times) Wendy Rogers: 204 Legislators From Over Three Dozen States Back Letter For 50-State Audit, Decertification Where Appropriate & More
204 legislators from multiple states have now signed a letter calling for all 50 U.S. states to be audited and electors to be decertified ‘where it has been shown the elections were certified prematurely and inaccurately.’ The letter, which was originated by election integrity champion Arizona State Senator Wendy Rogers (R), also calls for the US House of Representatives ‘to convene and vote per the US Constitution by means of one vote per state to decide the rightful winner of the [2020] election in accordance with the constitutional process of choosing electors,’ as previously reported by The Freedom Times.”
Read Article: https://www.thefreedomtimes.com/2022/02/10/wendy-rogers-204-legislators-from-over-three-dozen-states-back-letter-for-50-state-audit-decertification-where-appropriate-more/
Read Article: https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/watch-az-state-senator-wendy-rogers-186-legislators-39-states-call-50-state-audit-arizona-looks-decertify/

Đọc thêm: 

- 126 U.S. Generals, Admirals Accuse Biden of Election Coup, Call for War on Communism

126 Cựu tướng lãnh lên án Biden đảo chánh bằng bầu cử và kêu gọi chiến tranh chống Cộng sản

http://www.truclamyentu.asia/anti-deep-state/maga_124-us-generals-admirals-accuse-biden-of-election-coup-call-for-war-on-communism.html

 

@ Trúc-Lâm Yên-Tử.asia

Flag Counter