lịch sử việt nam

Trang Chính

lịch sử việt nam suy tôn tổng thống ngô đình diệm, honoring our president ngo dinh diem

Lịch Sử Việt-Nam | Chung quanh bài hát suy tôn Ngô tổng thống và nhìn lại lịch sử Việt Nam(**)

***

Bản Lên tiếng Thứ Mười Một_Không Có Việc Bà Ngô-đình-Nhu Xin Lỗi Nhóm Ấn-Quang 

***

Tự-Điển Danh-Nhân Việt-Nam (từ thời lập quốc cho đến thời cận hiện đại) 

________

 

Tứ Đại Thiên Tài Quân Sử | Quân Sự Việt Nam four vietnamese military geniuses, quan su viet nam, quân sự việt nam

Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Quân Sử Việt Nam | Four Vietnamese Military Geniuses

@@@

Vì Danh-Dự Dân-Tộc, Chống Tàu cộng
Vì Tương-Lai Đất Nước Chống Việt cộng

@@@

Cộng Đồng Đa Sự

02-2022

Westminster Nhật Ký_ Speak at Council Meeting on Jan.12,2022

They are nothing, but agitators! (Chúng chẳng là gì, chỉ là những kẻ gây xáo trộn!)

http://www.truclamyentu.asia/cong-dong-da-su/westminster_nhat-ky_dao-tran_speak-on-jan-12-2022.html

Đêm giao thừa Tết Việt-Nam Nhâm Dần 2022 ở chùa Huệ Quang, bộ ba Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Manzo đồng xuất hiện để lượm phiếu cử tri, hình dạng cử chỉ trông rất đàng hoàng, đáng kính.

Nhưng thực tế rất phũ phàng, cho thấy hành động của bộ ba này hoàn toàn không đáng coi trọng được trong việc thực hành bổn phận dân cử ở thành phố Westminster. Họ từ những dân cử xem ra cũng đàng hoàng tử tế, đã tự biến mình, biến thân thành những chuyên viên dân cử  quậy phá nhất ở hải ngoại. Đặc biệt là ở thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ.

Điều đáng mắc cở hơn hết cho cộng đồng người Việt chúng ta lại có những loại dân cử ruồi bu, chỉ biết quậy phá kiểu này......Cộng đồng thì mắc cở vì hành vi quậy phá dân cử đồng liêu của họ, nhưng không rõ ba ông/bà nghị này có biết mắc cở hay không?

Nghị gian, nghị gật, nghị quậy,
Ba nghị hợp lại tiêu điều Westminster !

Chừng nào ba ông/bà nghị này hoàn toàn bị loại ra khỏi các chiếc ghế dân cử, chừng đó  thanh bình thật sự mới trở lại trên thành phố Westminster yêu dấu.

Hy vọng ngày đó sẽ tới không xa.

Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Trúc Lâm Việt Quốc.

***

On Mon, Jan 17, 2022 at 8:09 PM Dao Tran wrote: From: Dao Tran
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 10:18 AM
Subject: Re: Speak on Jan.12,2022
To: Dao Tran

Good evening!

Number 1: COVID spreading like wild fire... While we have the council meeting here in Westminster, our country breaks record of 146,000 COVID-19 hospitalizations, according to the Washington Post! Orange County alone has over 1 thousand hospitalizations this week.

What a sad news! So what the City Council needs to do to protect Westminster people from the danger of the pandemic at its peak?

With the Vietnamese population more than half the city population and the Têt, Vietnamese New Year is coming, and the Têt parade proposed on February 5 on Bolsa Avenue puts Westminster people, and Orange County people at risk!

So, I ask The City Council either to stop The Têt parade or to set strict regulations for Têt Parade organization to protect your people. This is your responsibility!

Number 2: Wasteful spending... In the agenda tonight, you will request $45,000 to move the mayor's office out of city hall. This is ridiculous and wasteful while the mayor’s office in the City Hall is not in use!

You three, Ho, Do and Manzo, you really waste the taxpayers money for your jealousy and hatred!

At the same time, you also waste taxpayers with the numerous meetings of the QT monument committee; with re-drawing the city map in five districts before asking the Westminster citizens’ opinions!

With all of these actions, you are wasting taxpayers hundreds of thousand dollars!

Westminster people will judge you seriously with their votes!

Number 3: CENSURING... Another item in the agenda tonight is Do’s request a resolution to censure Mayor Tri Ta!

Look at you three Ho, Do, Manzo! You voted to remove the mayor’s office out of the City Hall without planning another office for him, didn’t you?

Didn’t it mean he didn’t have an office to work or another word He is an office-less Mayor?

What is wrong with a mobile office that his supporters made for him?

Why do you want to censure Mayor Tri Ta?

You censured Charlie Nguyễn with nonsense reasons, is it not bad enough you are sided with Kimberly Hồ’s low class, barbaric language, language of gangsters during city council meeting , IN VIETNAMESE, that shocked the community to our core of her behaviors?

Your censuring of Mayor Tri Ta and councilman Charlie Nguyen have no values at all! They just showed your hatred, your revenge, and your jealousy!

Councilman Do, if you don’t have any bright ideas to help the city, DON'T create ridiculous and useless agenda items just to waste more city time and resources!!! If you want to be useful to the city, work on Westminster mall improvement and homeless problems!

I am sure you three Ho, Do and Manzo don’t care what I am saying, but I want to talk to Westminster people and hope they listen to me that the gang of three Ho, Do and Manzo are abusing the power of majority, that they are dictators, they are above the law, and the Westminster citizens need to be aware and vote them out of the office and any political positions in the future!

Westminster people voted council members that work for them, not for those who are in the office for their own interests and political agendas!

Thank you for listening and good night!

Bản tiếng Việt:

Chào buổi tối!

Điều thứ nhất: Covid đang lan tràn như cháy rừng…Trong khi chúng ta đang họp hội nơi đây thì đất nước chúng ta đã phá kỷ lục 146.000 người phải nhập viện vì COVID-19, theo tờ Washington Post! Riêng quận Cam đã có 1000 người phải nhập viện chỉ trong tuần này!

Thật là một tin buồn! Vậy Hội Đồng Thành Phố phải làm gì để bảo vệ cư dân Westminster khỏi mối hiểm nguy của cơn dịch đang vào lúc đỉnh điểm?

Với một dân số người Việt quá bán số dân của thành phố Westminster, và ngày TẾT của người Việt Nam cũng gần kề, cùng với cuộc diễn hành TẾT được dự trù vào ngày 5 tháng 2 trên Đại Lộ Bolsa đã đặt người dân Westminster và người dân quận Cam trong tình trạng nguy hiểm!

Do đó, tôi yêu cầu hội đồng thành phố, hoặc là hủy bỏ cuộc diễn hành Tết, hoặc là phải đặt ra những điều luật khắt khe cho ban tổ chức diễn hành TẾT để bảo vệ cư dân. Đó là trách nhiệm của quý vị!

Điều thứ hai: Chi tiêu phí phạm… Trong chương trình họp tối nay, quý vị sẽ yêu cầu chi ra 45,000 đô la để di dời văn phòng Thị trưởng ra khỏi tòa thị chính! Thật là nực cười và phí phạm trong khi văn phòng Thị Trưởng ở trong tòa thị chính thì bỏ không, không sử dụng!

Hồ, Đỗ và Manzo, các người thực sự phung phí tiền thuế của dân chỉ vì ghen tị và ganh ghét!

Cùng một lúc, các người cũng phung phí tiền thuế của dân trong vô số những cuộc họp của hội đồng quản trị xây dựng tượng đài Quảng Trị; và với việc vẽ lại bản đồ thành phố ra 5 khu vực, trước khi hỏi ý kiến người dân Westminster!

Với tất cả những hành động này, các người đã phung phí hàng 100.000 đô la tiền thuế!

Người dân Westminster sẽ xét xử quý vị một cách nghiêm trọng với lá phiếu của họ!

Điều thứ ba: khiển trách… một đề mục nữa trong chương trình họp tối nay là Đỗ yêu cầu ra nghị quyết khiển trách Thị Trưởng Trí Tạ!

Bộ ba Hồ, Đỗ, Manzo hãy nhìn lại bộ mặt các người đi! Thế chẳng phải là các người đã bầu để dời văn phòng Thị trưởng ra khỏi tòa thị chính mà không hề có kế hoạch một văn phòng khác cho ông ta sao?

Điều đó chẳng có nghĩa là ông ta không còn có một văn phòng để làm việc, hay nói một cách khác là một thị trưởng không văn phòng ư?

Có gì sai với việc những người ủng hộ Thị Trưởng đã tặng cho ông một văn phòng di động?

Vì lý do gì các người muốn khiển trách Thị Trưởng Trí Tạ?

Các người khiển trách Charlie Nguyễn với những lý do chẳng có ý nghĩa gì, bộ các người xấu chưa đủ sao khi đứng về phe của những ngôn ngữ hạ cấp, man rợ, ngôn ngữ của bọn băng đảng của Kimberly Hồ trong một buổi họp thành phố, bằng tiếng Việt, đã làm chấn động cộng đồng tới tận xương tủy sao?

Việc các người khiển trách Thị Trưởng Trí Tạ và nghị viên Charlie Chí Nguyễn chẳng hề có giá trị gì cả! Nó chỉ cho thấy sự trả thù, ganh tị và ghen ghét của các người thôi!

Nghị viên Đỗ, nếu ông không có một ý tưởng gì sáng sủa để giúp thành phố, thì xin đừng đưa ra những đề mục nực cười và vô bổ chỉ làm phí thời gian và các nguồn tài lực của thành phố!!! Nếu ông muốn trở nên hữu ích cho thành phố thì hãy giúp cho việc nâng cấp khu thương mại Westminster, và giải quyết vấn đề người vô gia cư!

Tôi tin tưởng rằng ba người Hồ, Đỗ và Manzo chẳng hề quan tâm những gì tôi đang nói; tuy nhiên tôi muốn nói với các cư dân của Westminster, hi vọng họ lắng nghe tôi rằng băng đảng Hồ, Đỗ, Manzo đang lạm dụng thế đa số; họ là những kẻ độc tài, những kẻ ngồi trên pháp luật; và người dân Westminster cần cảnh giác điều đó để đừng bao giờ bầu họ vào hội đồng thành phố, cũng như bất cứ vị thế chính trị nào trong tương lai!
Người dân Westminster đã bầu các nghị viên để làm việc cho họ, chứ không phải cho những kẻ chỉ vào hội đồng để phục vụ cho những lợi ích riêng tư, và những mưu đồ chính trị của mình!

Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và chúc một đêm bình an!

======================

🤚🤚Nhận xét về buổi họp HĐTP WESTMINSTER ngày 12/01/2022:

➡️Điều thứ nhất: Sau báo cáo của Robert Acosta về tình hình dịch:

Và sau những phát biểu của quần chúng qua e-comment và Oral Communication, tôi ghi nhận có e-comment của Nam Quan Trust Media Network, Oral Communication của Camila Overbeck và Đào Trần. Tất cả đều bộc lộ mối quan tâm về sự lan tràn của Covid-19 và Diễn Hành Tết; do đó Nghị Viên Charlie Nguyễn đề nghị vì là vấn đề khẩn cấp nên đưa vào nghị sự buổi họp hôm đó, được sự ủng hộ của Thị Trưởng Trí Tạ; nhưng NV Tài Đỗ lấy cớ là buổi họp hôm đó đã có nhiều việc nên không đồng ý bàn tới sự an toàn của dân chúng, hai nghị viên Kimberly Hồ và Carlos Manzo thì ẫm ờ cho qua chuyện rồi cả ba đều VOTE NO!

😠Điều đó đã quá rõ ràng là bộ ba Hồ, Đỗ, Manzo không hề quan tâm tới bệnh dịch lan tràn, và sự an toàn của người dân Westminster!

➡️Điều thứ hai: chi tiêu phí phạm… rất nhiều ý kiến phản đối việc chi ra 45,000 đô la trong việc dời văn phòng Thị trưởng ra khỏi City Hall! Thật là một bọn ăn hại Hồ, Đỗ, Manzo không còn biết làm gì ngoài việc ghen ghét và trả thù, bất kể ý kiến người dân, xài tiền một cách vô tội vạ!

➡️Cuối cùng bộ ba này cũng phải đầu hàng việc dời văn phòng Thị Trưởng cho đến tháng 6/2022 để hỏi ý kiến người dân đã, xem họ có đồng ý việc Thị Trưởng luân phiên không, và nhiệm kỳ của Thị Trưởng Trí Tạ sẽ chấm dứt vào tháng 11/2022 nên NV Charlie Nguyễn đề nghị ông sẽ ở văn phòng Thị Trưởng cho đến hết nhiệm kỳ!

➡️Từ ngày bộ ba này vote dời văn phòng Thị Trưởng đến nay Thị Trưởng Trí Tạ làm việc ở đâu? Có phải chúng đuổi ông ra khỏi tòa thị chính không? Nói về hoàn cảnh của mình trước quyết định của bộ ba Hồ, Đỗ, Manzo; TT Trí Tạ nói “I am in a limbo” nghĩa là lờ mờ, không rõ ràng!

Hôm nay, trong khi viết bài này, tôi được nghe nhà văn Chu Tất Tiến trong mục điểm tin buổi sáng trên đài VNA đã nói về việc Thị trưởng Tạ Đức Trí bị đuổi ra khỏi tòa thị chính, cũng như việc một số cựu sỹ quan quân đội VNCH đã tuyên thệ trước một người dân sự, rồi ngồi vào ghế của Thị trưởng và các nghị viên! Ông nhận định đó là một sự xấu hổ cho người Việt Nam tại hải ngoại! Rất đồng ý với ông!

😠Thế mà bộ ba này chối leo lẻo, bảo rằng chúng không đuổi Thị trưởng, rồi cho quay phim văn phòng của ông còn nguyên đồ đạc!

Vô liêm sỉ hơn nữa, chúng kết tội Thị Trưởng Trí Tạ nói sai với đồng hương, làm mất uy tín thành phố, để ra nghị quyết khiển trách ông!

(Điều thứ ba: Khiển trách)!

NV Tài Đỗ còn yêu cầu thành phố cho làm “tele caption “ chạy tiếng Việt trên màn hình trong các buổi họp thành phố!

➡️Câu hỏi cho Tài Đỗ nè: có cần caption để dịch những ngôn ngữ hạ cấp, man rợ, băng đảng bằng tiếng Việt của Hồ “Thằng hèn, you know what, thằng hèn…Mày là thằng hèn mày ơi “ ra tiếng Anh cho người Mỹ hiểu không?

Kết luận: với những hành động như kể trên của Hồ, Đỗ, Manzo có thể nói: They are nothing, but agitators! (Chúng chẳng là gì, chỉ là những kẻ gây xáo trộn!)

Trần Thị Đào

Cùng một chủ đề: 

- Hoa Kỳ Nhật Ký_Trần Thị Đào: Speak at Council Meeting Dec 8 http://www.truclamyentu.asia/cong-dong-da-su/tran-thi-dao-speak-at-council-meeting-dec-8-2021.html


@ Trúc-Lâm Yên-Tử.asia

Flag Counter